ทีมงานขอประกาศปิดปรับปรุงระบบ Direct-torrent.Com ครั้งใหญ่หลังจากเปิดให้บริการมานานกว่า 7 ปี
โดยจะปิดปรับปรุงทั้งระบบตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561
สมาชิกที่มีวัน VIP คงเหลือจะได้รับการชดเชยอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงแล้วเสร็จ